ჩვენ ავიღებთ პასუხისმგებლობას, ყველა ადმინისტრაციულ და სამართლებრივ საკითხებში, რაც დაკავშირებულია დასაქმებასთან და პერსონალის მართვასთან.

აუტსტაფინგ (EOR)

გლობალური გაფართოებისთვის

რატომ გჭირდებათ აუთსტაფინგი

01
გააფართოვეთ თქვენი არსებობა გლობალურ ბაზარზე, საკუთარი სამართლებრივი სტრუქტურების შექმნის გარეშე.
პერსონალის მართვის გამარტივება
02
ფოკუსირება მოახდინეთ თქვენი თანამშრომლების მართვაზე . პერსონალის მართვის სირთულეებისა და ადგილობრივი კანონების დაცვაზე ფიქრის გარეშე.
მოქნილობა
04
თქვენ შეძლებთ სწრაფად დაიქირაოთ და გაათავისუფლოთ თანამშრომლები. აგრეთვე მოახდინოთ თქვენი გუნდის სწრაფი ადაპტაცია ცვალებად სიახლეებზე და საჭიროებებზე.
ადმინისტრაციული ბარიერების შემცირება
03
EOR უზრუნველყოფს საგადასახადო და საკანონმდებლო რეგულაციების დაცვას , ასევე დასაქმებასთან დაკავშირებული სრული პროცესის მართვას.
რა შედის მხარაჭერაში
ჩვენ მოვამზადებთ საჭირო ხელშეკრულებებს. მოვახდენთ თამანშრომელთა დასაქმების და გათავისუფლების პროცესების მართვას და მხარდაჭერას.

რა შემთხვევაში იქნება ეს სასარგებლო?

საერთაშორისო გაფართოება

მცირე გუნდები და სტარტაპები

პროექტები დისტანციურ ბაზარზე

კომპანიები, რომლებიც მუშაობენ თავისუფალ მოღვაწეებთან და დისტანციურ თანამშრომლებთან

იმ კომპანიებისთვის რომელთაც სურთ ყოფნა გლობალურ ბაზარზე, მრავალი იურიდიული სტრუქტურის შექმნის გარეშე.
შრომითი ურთიერთობების სამართლებრივი რეგისტრაციისთვის.
იმ შემთხვევაში თუ თქვენი კომპანია მუშაობს პროექტებზე ისეთ ქვეყანაში, სადაც არ გაქვთ საკუთარი ოფისი.
იმ კომპანიებისთვის რომლებიც იწყებენ საქმიანობას ახალ რეგიონებში და არ ფლობენ დიდ რესურსებს.

უფასო კონსულტაცია

დატოვეთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია ჩვენი მენეჯერი დაგიკავშირდებათ და გაგცემთ პასუხს ნებისმიერ შეკითხვაზე
ღილაკზე დაწკაპუნებით ვეთანხმები კონფიდენციალურიბის პოლიტიკას

ჩვენი კლიენტები

სერთიფიკატები
ISO 9001
ISO 27001
ISAE 3402
ჩვენ ვფლობთ ISO 9001, ISO 27 001 და ISAE 3402 სერთიფიკატებს, რაც ადასტურებს ჩვენი მომსახურების ხარისხსა და უსაფრთხოების მაღალ დონეს