ჩვენ საკუთარ თავზე ავიღებთ თანამშრომელთა პერსონალური მონაცემების მართვას, ადმინისტრაციული მოვალეობების შესრულებასა და კანონმდებლობის დაცვით საკადრო საქმეთა წარმოებას, ანუ სრულ ციკლს, დაწყებული თანამშრომლის დაქირავებიდან მის გათავისუფლებამდე.

კადრების ადმინისტრირება

დროისა და რესურსების დაზოგვისთვის

რატომ გჭირდებათ კადრების ადმინისტრირების აუთსორსინგი?

01
თქვენ შეგიძლიათ ფოკუსირება მოახდინოთ საკუთარ ბიზნესზე და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა მიანდოთ ჩვენს სპეცილისტებს.
სამართლებრივი შესაბამისობა
02
ჩვენ გარანტიას ვიძლევით კანონმდებლობის ნორმების დაცვით ვაწარმოოთ საკადრო საქმეთა წარმოება და პერსონალის მართვა.
რისკების შემცირება
04
კანონმდებლობასთან შესაბამისობა და პერსონალის სწორი მართვა ამცირებს რისკებს, რომელიც დაკავშირებულია შრომით დავებთან და სასამართლო პროცესებთან.
კადრების პროფესიონალური მენეჯმენტი
03
თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ დაეყრდნოთ ჩვენი სპეციალისტების გამოცდილებას პროფესიონალიზმს, რომლებიც უზრუნველყოფენ კადრების ადმინისტრირებას.
რა შედის მხარდაჭერაში?
კომპანიის ამოცანებიდან და საჭიროებიდან გამომდინარე , შეგიძლიათ ამოირჩიოთ მხოლოდ საჭირო მხარდაჭერის ვარიანტები ან ყველა ვარიანტი ერთდროულად
პერსონალის საკადრო საქმეთა წარმოების მაღალი ხარისხი ( დაქირავება, შეწყვეტა, შვებულება, მივლინება, ავადმყოფობის შვებულება, წახალისება,სატაბელო ცხრილების წარმოება და ა. შ. ). ყოვლისმომცველი მხარდაჭერა კადრების საქმეთა წარმოებისთვის . პერსონალის დოკუმენტების შენახვა და ადმინისტრირება აგრეთვე მათი კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფა. მთავრობის მარეგულირებელ ორგანოებთან კომუნიკაცია. მონაცემთა მომზადება და პერსონალის ანგარიშების წარდგენა .სამხედრო ჩანაწერების აღრიცხვა ანგარიშგება და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ურთირთქმედება. უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიგრაციის რეგისტაცია. მიმდინარე საკადრო აღრიცხვის აუდიტი და საკადრო დოკუმენტაციის აღდგენა.

ვინ ისარგებლებს ამით?

მცირე და საშუალო საწარმოები

სტარტაპები

მსხვილი კომპანიები

ინდუსტრიაში რეგულირებადი კომპანიები

კომპანიები რომლებსაც არ შეუძლიათ დიდი დეპარტამენტების მართვა.
კომპანიები რომლებიც ექვემდებარება მკაცრ რეგულაციებს, იყენებენ აუთსორსინგის სერვისებს,რათა უზრუნველყონ კანონმდებლობასთან შესაბამისობა და ჯარიმების თავიდან აცილება.
მსხვილი კომპანიები აუთსორსს იყენებენ პერსონალის მენეჯმენტის ოპტომიზაციასა და კანონმდებლობის დაცვისთვის.
ახალ კომპანიებს შეუძლიათ დაიწყონ სუფთა ფურცლიდან ჩვენი სპეციალისტებისთვის მენეჯმენტის გადაცემით, რომლებიც შექმნიან მართვის სწორ სისტემას.

უფასო კონსულტაცია

დატოვეთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია ჩვენი მენეჯერი დაგიკავშირდებათ და გაგცემთ პასუხს ნებისმიერ შეკითხვაზე
ღილაკზე დაწკაპუნებით ვეთანხმები კონფიდენციალურიბის პოლიტიკას

ჩვენი კლიენტები

სერთიფიკატები
ISO 9001
ISO 27001
ISAE 3402
ჩვენ ვფლობთ ISO 9001, ISO 27 001 და ISAE 3402 სერთიფიკატებს, რაც ადასტურებს ჩვენი მომსახურების ხარისხსა და უსაფრთხოების მაღალ დონეს