ეს მომსახურება ხელსაყრელია მათთვის ვისაც სურს თავის თანამშრომლებს დროული და ზუსტი გადახდები მიაწოდოს ყოველგვარი სამართლებრივი ნორმის დაცვით დროის და რესურსის დაზოგვით

აწარმოეთ თქვენი თანამშრომლების ხელფასის გაანგარიშება

იმაზე ფოკუსირებისთვის რაც მნიშვნელოვანია

რატომ გჭირდებათ სახელფასო აუთსორსინგი?

01
სახელფასო აუთსორსინგი საშუალებას მისცემს თქვენს კომპანიას ფოკუსირება მოახდინოს თავის ძირითად საქმიანობაზე და არა ადმინისტრაციულ პროცესებზე.
ფულადი სახსრების ეკონომია
02
აუთსორსინგი შეიძლება იყოს უფრო ეფექტური, ვიდრე ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების ან სახელფასო ბუღალტერის ცალკე შტატში აყვანა.
ნებისმიერი საკითხების გადაჭრა
04
Alphior -ის სპეციალისტებს შეუძლიათ გადაჭრან ნებისმიერი საკითხი ხელფასის გაანგარიშებასთან დაკავშირებით.
იურიდიული უსაფრთხოება
03
ჩვენი ექსპერტები უზრუნველყოფენ ხელფასების გადახდასთან დაკავშირებულ ყველა საკანონმდებლო რეგულაციისა დასაგადასახადო ვალდებულებების შესრულებას.

რა შედის მხაერადაჭერაში?

კომპანიის ამოცანებიდან და საჭიროებიდან გამომდინარე , შეგიძლიათ ამოირჩიოთ მხოლოდ საჭირო მხარდაჭერის ვარიანტები ან ყველა ვარიანტი ერთდროულად
მოიცავს ხელფასების გაანგაარიშება თითოეული თანამშრომელისთვის, ზეგანაკვეთური სამუშაოების და გამოქვითვის აღრიცხვას.

ვინ ისარგებლებს ამით?

მცირე და საშუალო საწარმოები

სტარტაპები

მსხვილი კომპანიები

კომპანიები რეგულირებად ინდუსტრიებში

მცირე კომპანიები სახელფასო აუთსორსინგს იყენებენ რათა მოახდინონ კომპანიის შიდა ფულადი სახსრების დაზოგვა.
კომპანიები რომლებიც ექვემდებარება მკაცრ რეგულაციებს აუთსორსინგის სერვისებს იყენებენ რათა იმოქმედონ კანონმდებლობასთან შესაბამისად და თავიდან აიცილონ ჯარიმები.
მსხვილი კორპორაციები აუთსორსს იყენებენ პერსონალის მენეჯმენტის ოპტიმიზაციისა და კანონომდებლობის დაცვისთვის.
ახალ კომპანიებს აუთსორსინგი ეხმარება ხელფასების მართვასთან დაკავშირებულ სირთულეებში.

უფასო კონსულტაცია

დატოვეთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია ჩვენი მენეჯერი დაგიკავშირდებათ და გაგცემთ პასუხს ნებისმიერ შეკითხვაზე
ღილაკზე დაწკაპუნებით ვეთანხმები კონფიდენციალურიბის პოლიტიკას

ჩვენი კლიენტები

სერთიფიკატები
ISO 9001
ISO 27001
ISAE 3402
ჩვენ ვფლობთ ISO 9001, ISO 27 001 და ISAE 3402 სერთიფიკატებს, რაც ადასტურებს ჩვენი მომსახურების ხარისხსა და უსაფრთხოების მაღალ დონეს